Maatschappij

Polisnummer

Verzekeringnemer (nieuw postadres)

Ingangsdatum

- -

Naam

 

Adres

 

Postcode/plaats

 

 

Verzekeringnemer (nieuw risicoadres)

(indien afwijkend van het postadres)

Adres

 

Postcode/plaats

 

 

Woninggegevens nieuwe woning

 

 

Soort woning

Huur woning

Koop woning

Verzekerde som

 

Verzekeringsgegevens

 

 

Bouwaard

De muren zijn van steen/beton *)

ja  nee

 

Het dak is van pannen, leien, zink of mastiek *)

ja  nee

*)

Indien nee, vermeld dan hieronder wat de bouwaard en het gebruik van de belendingen binnen 5 meter is.

 

 

De verdiepingsvloeren zijn van beton  ja  nee van

 

De onderhoudstoestand van de woning is goed *)

ja  nee

*)

Indien nee, toelichting

Gebruik

Het gebouw dient alleen tot woonhuis *)

ja  nee

*)

Indien nee, toelichting

 

Er vind kamerverhuur plaats  nee ja, aantal kamers     bewoners  

 

De belendende percelen binnen 25 meter zijn gelijk-soortig qua gebruik en/of bouwaard aan de woning op het risicoadres

ja   nee, namelijk

Dekking

Dient de oude woning nog in dekking te blijven? Zo ja, tot wanneer

- -

Inboedel

Wordt de inboedel tijdelijk (gedeeltelijk) elders opgeslagen? Zo ja, gelieve onderstaande gegevens in te vullen

 

Naam

 

Adres

 

Postcode/plaats