Algemeen    Verzekeren    Financieringen    Hypotheken    Administratie    Internetbankieren    Formulieren    Schade melden    Informatie

Een aanspreekpunt.

 

U heeft toch wel één assurantieadviseur?

Hoeveel huisartsen heeft u?
Voor velen een gekke vraag. Natuurlijk heeft u maar één huisarts. Zo hebben de meeste mensen ook maar één notaris, één advocaat en één accountant.

En hoeveel assurantieadviseurs?

Ja, die vraag ligt wat anders. Vaak zijn verzekeringen op verschillende plaatsen gesloten. Niet erg verstandig. Want net zoals uw andere adviseurs hun werk alleen maar goed kunnen doen als zij over alle relevante informatie beschikken geldt dit ook voor ons kantoor. Uw belangenbehartiger

Wanneer het gaat om verzekeringen is het onze taak uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij willen wij ook snel en goed kunnen reageren wanneer er zich bij u belangrijke veranderingen voordoen.

In uw persoonlijke situatie kunnen zich regelmatig wijzigingen voor doen. Huwelijk, een nieuwe baan, kinderen, aankoop van een huis of een auto, noemt u maar op. In al die situaties willen wij u objectief adviseren. Samen met u onderzoeken wij of deze veranderingen een wijziging van uw verzekeringspakket noodzakelijk maken.

Dit geldt ook in de situatie dat wetgeving verandert. Veranderingen op het gebied van sociale wetgeving, pensioenen of aansprakelijkheid kunnen grote gevolgen hebben. Wij willen onze cliënten die dat aangaat daarover snel en goed adviseren. Maar dat kan alleen wanneer wij over de goede informatie beschikken. Dus weten wat u wel en wat u niet verzekerd heeft.

Puzzelen; maar wel met alle stukjes

Adviseren over verzekeringen is net als puzzelen. De ene verzekering moet goed op de andere worden afgestemd. Zodat niet te weinig maar ook niet te veel wordt verzekerd. Alleen door alle verzekeringen goed op elkaar te laten aansluiten ontstaat zekerheid. Daarom: ook één assurantieadviseur.
 

Ook op het gebied van verzekeringen doet u er daarom goed aan al uw verzekeringen bij één adviseur onder te brengen. Het spreekt vanzelf dat ons kantoor u wat dit betreft graag van dienst is! 
Kees Toonen Assurantiën hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak en een hoog service-niveau. Bij schademeldingen wordt, daar waar nodig met spoed voor expertise zorg gedragen en vervolgens toegezien op een vlotte en correcte afhandeling.

Particulieren


Steeds vaker merken wij dat het hebben van de juiste verzekeringen een onderschatte zaak is. Wij zien het als onze taak noodzakelijke wijzigingen of verbeteringen te adviseren. Dit advies is gebaseerd op een ruime branche-ervaring en aldus verkregen inzicht.

Pakketverzekeringen zijn erg in trek; al uw particuliere verzekeringen overzichtelijk op één polis en daarnaast een aantrekkelijke korting.

Kees Toonen Assurantiën werkt alleen samen met goede, gerenommeerde maatschappijen. Onafhankelijkheid wordt gekoesterd, waardoor u gegarandeerd bent van een eerlijk advies.

Hypotheken

Nieuwe hypotheken, evenals het omzetten van hypotheken naar een fiscaal aantrekkelijker vorm, is al jaren een zaak waaraan wij veel aandacht besteden. Wij geven persoonlijke adviezen en weten precies wat er op dit gebied te koop is.
In tegenstelling tot een bank speuren wij de markt af voor de juiste aanbieding voor uw persoonlijke situatie. Ook het benutten van de overwaarde van de eigen woning komt daarbij aan de orde, alles binnen de constant wijzigende fiscale wetvoering.

Sparen en Beleggen

Tegen een aantrekkelijke rente kan Kees Toonen Assurantiën op verantwoorde manier spaargeld van u of uw kinderen veilig stellen bij diverse spaarbanken.
Voor wie deze rente niet voldoende is en bereid is enig risico te lopen, kan een hoger rendement behaald worden op een obligatierekening, een aandelenrekening of een mix daarvan. Ook voor financiering kunt u bij ons terecht.

Levensverzekeringen

Realiseert u zich voldoende wat de financiële situatie is van de nabestaanden bij vroegtijdig overlijden van uzelf of uw partner? Zal uw oudedagsvoorziening te zijner tijd zo rooskleurig zijn als u voorgesteld werd? Laat uw risico’s en wensen eens vrijblijvend door een van onze adviseurs analyseren, op orde brengen en daarna ook op orde houden.

 

Klachten

 

Ons kantoor is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en stelt desgewenst graag de dienstenwijzer die voldoet aan de voorwaarden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) ter beschikking.